AVÍS LEGAL

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús de la web laquartaparet.cat en endavant, LA WEB, que és titularitat de Jordi Masegur Iglesias, en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB.

La navegació per LA WEB atribueix la condició d’ usuari de la mateixa i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, susceptibles de patir modificacions.

L’usuari està obligat a fer un ús correcte de LA WEB conforme a la Llei, la bona fe, l’odre públic, els usos  del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant el PROPIETARI DE LA WEB o davant de  tercers pels danys i perjudicis que puguin sorgir com a conseqüència de l’ incompliment d’aquesta obligació.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

El PROPIETARI DE LA WEB en compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’ Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) l’informa que:

 – La seva denominació social és: JORDI MASEGUR IGLESIAS

 – El seu nom comercial és: LA QUARTA PARET

 – El seu CIF és: 43634597D

 – El seu domicili social es troba a : C/ Fajol, 2, 17800 Olot (Girona)

Per comunicar-se amb nosaltres posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que es detallen a continuació:

 – Telèfon: 972 74 44 32

 – Correu electrònic: info@laquartaparet.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es portin a terme a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.

CONDICIONS D' ACCÉS I ÚS

LA WEB i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar l’ús d’alguns serveis oferts en el seu lloc Web a la prèvia complementació del corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegre, expressa i sense reserves del present Avís Legal.
Si l’usuari no estigués d’acord amb les condiciones d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.
L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre altres:
Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del
terrorisme o en general, contraris a la llei i a l’ordre públic.
Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre,
interrompre o generar errors o danys en les dades, documents electrònics o en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a LA WEB i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB dona els seus serveis.
Intentar obtenir accés a les comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i en el seu cas, extreure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de l’
informació del PROPIETARI DE LA WEB o tercers.
Suplantar l’ identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
Reproduir, copiar, distribuir, o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o
modificar els continguts, a menys que compti amb el permís del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Sol·licitar dades amb fins publicitaris i enviar publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venta i altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas, l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquells que vulguin establir un hiperenllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En qualsevol cas, l’hiperlenllaç només permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici de LA WEB.
Així mateix, vostè haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el propietari de la web o incloure continguts il·lícits contraris als bons usos i l’ordre.
EL PROPIETARI DE LA WEB no és responsable de l’ús que cada usuari doni als materials disponibles a LA WEB ni de les accions que porti a terme en base als mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de LA WEB, inclosos texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i software, així com els seu disseny gràfic i codis de font, constitueixen una obra, la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari pel correcte ús de LA WEB.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a LA WEB poden visualitzar els seus continguts i dur a terme, si és necessari, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no es transfereixin a tercers, o s’instal·lin en els servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
A més, totes les marques, noms comercials o distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web son propietat del PROPIETARI DE LA WEB sense que l’usuari pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueix cap dret sobre els mateixos.
Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que garanteixi plenament l’accés a tot el contingut, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.
El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on li permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:
L’impossibilitat d’accés a LA WEB o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través de la web o els serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades d’usuaris.
L’ incompliment de les lleis, la bona fe, l’odre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, com a resultat de l’ús incorrecte del lloc Web. En particular i a mode d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneris drets de propietat intel·lectual e industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels enllaços que apareguin a LA WEB és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts que podrien ampliar els continguts oferts per aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o de l’accés als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita dels mateixos, pel que tampoc serà responsable dels resultats obtinguts. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsable de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

PUBLICACIONS

L’informació facilitada a través de LA WEB no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin d’estar formalment publicats als butlletins oficials de les administracions públiques i que son l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.
L’informació disponible a LA WEB ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades sol·licitades a través dels possibles formularis de recollida de dades de la pàgina web o per altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, del que és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB.
La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades és el seu consentiment lliure, específic, informat e inequívoc.
Aquesta entitat tractarà les dades confidencialment i amb l’única finalitat de prestar els serveis
sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantía de Drets Digitals (LOPDGDD), el Reglament /UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’ Informació i Comerç Electrònic.
EL PROPIETARI DE LA WEB, es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva expressa aprovació.
En cas de que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incomplerta, no podrem atendre la seva sol·licitud.
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell son certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis al PROPIETARI DE LA WEB.
L’usuari podrà revocar el consentiment i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al domicili social de JORDI MASEGUR IGLESIAS situat a C/ Fajol, 2, 17800 Olot (Girona) o enviant un email a info@laquartaparet.cat identificat degudament e indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix.
En aplicació de la LSSI, el PROPIETARI DE LA WEB no enviarà comunicacions publicitàries o
promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
EL PROPIETARI DE LA WEB, adopta els corresponents nivells de seguretat requerits per la citada Llei Orgànica 3/2018 i demés normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat per danys JORDI MASEGUR IGLESIAS – MANUAL DE POLÍTICA DE PRIVACITAT 129 i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
EL PROPIETARI DE LA WEB, podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies son fitxers físics d’informació personals emmagatzemats en el propi terminal de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per evitar la creació de cookies.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a webs no pertanyents a la nostre entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB, no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que puguin arribar a emmagatzemar en la computadora de l’usuari.
Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. Així podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis realitzats.

PROCEDIMENT EN CAS DE DUR A TERME ACTIVITATS IL·LEGALS

En cas de que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’ utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al propietari de la pàgina web identificant-se degudament i per qualsevol dels mitjans expressats anteriorment, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva pròpia responsabilitat, que l’ informació proporcionada a la notificació és exacte.
En cas de divergències amb el PROPIETARI DE LA WEB en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (ww.agpd.es).
Se li aplicarà la legislació espanyola a totes les disputes que afectin a aquesta pàgina web, essent competents els tribunals i jutjats corresponents.

POLÍTICA DE COOKIES

La Web respecta la seva privacitat. A través d’aquest lloc, la Web no recull ni processa cap tipus de dades personals excepte les recollides a través dels formularis de contacte i les cookies, segons s’explica a continuació.
Aquest portal , igual que la majoria de portals a Internet, utilitza cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A continuació trobareu informació sobre què són les cookies, quins tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.
Si no troba la informació específica que vostè està buscant, si us plau, consulti l’ Avís Legal on trobarà es nostres dades de contacte.

QUÉ ÈS UNA COOKIE?

Una cookie és un fitxer (petit arxiu) que es descarrega en el seu ordinador quan accedeix a
determinades pàgines web, normalment format per lletres i números, enviat pel servidor de la nostra web a l’arxiu de cookies del seu navegador.

UTILITAT DE LES COOKIES

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències Les cookies permetem a la nostra pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus hàbits de navegació del seu equip i recordar la seva presència a l’establir una
nova connexió entre el nostre servidor i el seu navegador. El principal propòsit d’una cookie és
permetre al nostre servidor presentar pàgines web personalitzades que puguin convertir la visita a la web en una experiència individual i ajustada a les preferències personals.
Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal·lar els següents tipus de cookies:

COOKIES DE MILLORA DEL RENDIMIENT
Aquest tipus de cookies conserva les seves preferències per certes eines o serveis perquè no hagi de reconfigurar-los cada vegada que visita el nostre portal i, en alguns casos, poden ser aportades per tercers. Alguns exemples són: volum dels reproductors audiovisuals, preferències d’ordenació d’articles o velocitats de reproducció de vídeo compatibles. En el cas de comerç electrònic, permeten mantenir informació sobre la cistella de la compra

COOKIES DE MILLORA D’ANÀLISI ESTADÍSTIC
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercer , permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament l’ús que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i millorar així l’oferta de productes o serveis que oferim.

COOKIES DE GEOLOCALITZACIÓ
Aquestes cookies són usades per programes que intenten localitzar geogràficament la situació de l’ordinador, smartphone, tablet o televisió connectada, per, de manera totalment anònima, oferir continguts i serveis més adequats.

COOKIES DE REGISTRE
Quan vostè es registra al nostre portal, es generen cookies que l’identifiquen com a usuari registrat i indiquen quan vostè s’ha identificat al portal. Aquestes cookies són utilitzades per identificar el seu compte d’usuari i els seus serveis associats . Aquestes cookies es mantenen mentre no abandoni el compte, tanqui el navegador o apagui el dispositiu. Aquestes cookies poden ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències al nostre portal.

COOKIES PUBLICITÀRIES
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’ anunci al contingut del servei sol·licitat o l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Gràcies a elles podem conèixer els seus hàbits de navegació a Internet i mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

COOKIES DE TERCERS
En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen.

COM PUC CONFIGURAR LES MEVES PREFERÈNCIES?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. En cas de què les bloquegi, és
que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a vostè. A continuació li oferim enllaços
trobarà informació sobre com pot activar les seves preferències en els principals navegadors:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Cookies Flash

*Si desitja contactar amb nosaltres respecte la nostra política de cookies, pot consultar les nostres dades a l’Avís Legal.