MÚSICA

La música és un art que s’expressa mitjançant la combinació de sons, tenint com a elements constitutius la melodia, l’harmonia, el ritme i el timbre. 

A l’escola treballem la música d’una forma molt dinàmica i didàctica. Es pot aprendre a tocar el piano, el violí o la guitarra amb coneixements bàsics o fins i tot realitzar exàmens oficials dins l’àmbit europeu.